Udbytte, beskatning heraf og kapitalandele

Er man ejer af et selskab, kan man få udbetalt et udbytte, hvis selskabet har skabt et overskud. Udbetaling af udbytte er dog en beslutning, der skal træffes på baggrund af den sidste årsrapport og det skal foregå på selskabets årlige generalforsamling. Besluttes det, at der skal ske en udbetaling, er det den enkelte ejers andele i selskabet, der bestemmer udbyttes størrelse.

To slags udbytte – det ordinære og det ekstraordinære

Den udbyttebetaling, der tages op årligt på selskabets generalforsamling, kaldes det ordinære udbytte. I tillæg til dette findes der det, man kalder et ekstraordinært udbytte. Det er et udbytte som selskabet kan udbetale løbende gennem året. Det fremgår af et selskabs vedtægter, hvordan udbyttets udbetaling skal ske.

Beskatning af udbytte

Som aktionær skal man betale skat af det udbytte man får udbetalt. Ved et udbytte op til kr. 49.900 skal man betale 27 % i skat og for beløb over denne bundgrænse er beskatningsprocenten 42 % (tal fra 2015).

Opkøb af kapitalandele

Ønsker et selskab at øge andelen af egne kapitalandele, har de ret til at opkøbe aktionærernes andele. Modsat tidligere er der ingen regler for hvor mange kapitalandele, der må ejes af selskabet selv. Selskabet skal dog have så mange reserver fri, at de efter opkøbet stadig har en selskabskapital, der ikke ligger under henholdsvis kr. 500.000 for et aktieselskab og kr. 40.000 for et anpartsselskab.