Nedsættelse af selskabskapitalen til Kr. 50.000

En ændring af selskabsloven gør det nu muligt, at stifte et anpartsselskab med en indskudskapital på kr. 50.000 frem for kr. 80.000.

Som hidtil kan du anvende den samme selskabskapital til at stifte både et holdingselskab og et driftsselskab. Det vil sige, at du med kr. 50.000 i indskudskapital nu kan etablere en samlet holdingstruktur bestående af både et holdingselskab og et driftsselskab.

Kapitalkravet i aktieselskaber er fortsat kr. 500.000. Som hidtil kan du anvende reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen og nøjes med at indbetale 25% af selskabskapitalen, hvilket vil sige kr. 125.000.

Ændringen af selskabsloven medfører endvidere, at der ikke længere mulighed for at etablere et S.M.B.A. (Selskab med begrænset ansvar.).

Derimod er det nu muligt, at stifte et såkaldt iværksætterselskab (IVS) som du kan læse mere om her på bloggen.