Apportindskud – Stiftelse ud fra aktivers værdi

Ved stiftelse af et ApS eller A/S skal man have en startkapital som indskud i selskabet. Det er et lovmæssigt krav, at man har kr. 40.000 for at kunne oprette et anpartsselskab og kr. 500.000 for at kunne oprette et aktieselskab. Man kan selvfølgelig have indskuddet i kontanter, men er det ikke muligt, kan aktiver så som biler, maskiner, værktøj mm. gøre det ud for startkapitalen eller en del af den.

Det kaldes for et apportindskud. Man skal dog være opmærksom på at arbejdsforpligtelser ikke kan være en del af apportindskuddet.

Det er selvfølgelig vigtigt at aktiver, der tænkes som – eller en del af – startkapitalen, værdisættes korrekt. Derfor skal en revisor, der er uvildig, udforme en vurderingsberetning. Vurderingsberetningen skal sammen med de andre stiftelsesdokumenter sendes til Erhvervsstyrelsen, når selskabet skal registreres.

Ved oprettelse af et iværksætterselskab kan man ikke benytte sig af apportindskud. Men da kravet til et iværksætterselskabs startkapital kun er kr. 1, er det heller ikke aktuelt.